Bejelentkezés

KeresésGyorsmenü:
Hírek
Koncertek
Zenekar
Történet
Lemezek
Tagok
Média
Fotó
Sajtó
Videó
Közösség
Vendégkönyv
Kérdések
Fórum
Mühely
Kapcsolat

Flash mentes verzió» Üzenet írása
2003-02-21 22:16:10
Hello. Mikor néztek át Szlovákiába_
2003-02-21 14:12:55
Sziasztok bár nem vagyok biztos bene hogy ezt elolvaasa valaki de nem igazán tudok mit csinálni ezzel na örülök hogy irhattam nektek
2003-02-21 14:10:52
Sziasztok én most ide beirtam'
2003-02-21 14:05:32
Sziasztok'
pumukly
2003-02-21 10:17:36
ha szar akedvem,vagy talán jó a kispál mindig azt a kellemes bársonyos hangulatot teremti meg.engem a borz miatt sokan őrltnek tartanak.de tényleg őrült vagyok...
nyihaha
2003-02-20 20:08:23
sziasztok zsófi, mikor mész mohácsra? ecmum, te mész?
2003-02-20 18:47:32
Hy Kispál!!Eddig csak 4 koncertetekre yutottam el,de azok is Qrva jók voltak.Ott voltam a soproni lemezfelvételen is! Amúgy most készülök a keszthelyi bulira is,remélem fogtok régi számokat is játszani,pl.:a sika kasza lécről,naphoz holddal.... Na üdv marci
csimby
2003-02-20 17:47:05
Petitpaul et le blaireau....
kék kanalas kislány
2003-02-20 17:43:44
Hejhó! jupi írtam neked ímélt hibus jobbulást :) csóközön néktek (meg a többieknek is) kék kanalas kislány
szvábótnájámésztá
2003-02-20 17:21:27
szia Moha! megyek Mohácsra!!!!!! mailcim: csokipuszi@freemail.hu tök béna mi? szerintem fasza. höhöhö na pá ma nem tudok kombinálni asszem ez Axl Rose miatt van csók
szvábótnájámésztá
2003-02-20 17:18:39
Kedves nyi! a szénám jol és rendezetten, kévébe kötve áll. vagy lehet hogy a szénát nem is kévébe kötik? mittomén, szoval valoszinü megyek. ugye a Timit nem hozod? nem azért, birom én a Timit, csak az elöélete elég szar (zeneileg). a barátod hogyhogy nem megy veled koncertre? kézcsók
hibus
2003-02-20 16:38:08
hapci.mégis sikerült összeszednem egy kiadós influjenzát:( hiányolom azt a sok bolond embert,akivel nap mint nap találkozom.és azt mondta a doktornéni,hogy még hétfőn meg kedden se kéne mennem!!!de engem nem érdekel,mert már szombaton ki fogok itthonról mozdulni!nem bírok 3 napot ki egy helyben hö.na virtuális pusszantás,különben ti is megfertőződnétek
2003-02-20 13:59:31
Kurva jókvagytok!!!!!
jupiter
2003-02-19 20:32:40
vá. rohanok frímél, és várom holnap a szép szép hosszú levél miatt, ami betölti holnapi szép napomat.:-) most elömlik aszívmben a szeretet és hála:-) boly.
kék kanalas kislány
2003-02-19 19:53:40
Hejhó! nyiha: még én is tudom, hogy márc. 9., csak a csodálatos memóriámból kiindulva cselekedtem meg ezt a biztonsági óvintézkedést! :) bosz: nincs jupiterke (ááá… ez de idétlen :) ): gondolod én ilyeneket tudok írni? Neked tudnod kéne, hogy nem tudok írni, verset meg végképp nem! :) több, mint egy éve kaptam egy sráctól, szerintem ő írta… amúgymeg ne panaszkodj, mert előkotortam az írógépemet (ami mellesleg egy kész őslelet) és írtam neked manuálisan egy nyolc és fél oldalas levelet (+ jelzem most neked kellett volna írni, de mind1 :) ), meg csináltam hozzá szép borítékot ilyen 2002.12.28-ai bandis plakátból! Emilt olvastam… így jártunk. :) örülök, hogy néked ilyen jó kedved van, eddig akivel beszéltem mindenki azt hajtogatta, hogy milyen ürülék nap volt ez a mai. Holnap már menek… witch: talán segít : „Semmibe sem kerül, de sokat ad. Gazdagabbá teszi azokat, akik kapják, és mégsem juttatja koldusbotra azokat, akik adják. Egy pillanatig él csak, de emléke örökre megmarad. Senki sem olyan gazdag, hogy meglehetne nélküle és senki sem olyan szegény, hogy ne lehetne gazdagabb tőle. Nyugalom a megfáradtnak, napfény a csüggedőnek, világosság a szomorkodónak… Ezért hát mosolyogj! Nincs nagyobb teljesség, mint amikor az ember magából tud meríteni.” (Balogh Piroska: Fénynapló részlet) csóközön: kék kanalas kislány
Kutya
2003-02-19 18:59:40
Sziasztok! Utolag is boldog születésnapot és kivánom hogy legyen még sok ílyen koncert!
valami frappáns
2003-02-19 18:25:56
himmel nem kélne oly sokat írni szinte nem is tudom hogy milyen sok na banálisba csak az mehet kinek diákja van az na hhej mondanám
der himmel über berlin
2003-02-19 17:33:22
nyihaha, a törvény betűi A szabad felhasználás esetei: -a mű részletét a forrás, valamint az ott meg­jelölt szerző megnevezésével bárki idézheti ha komolyabban érdekel: FIGYELEM! A KÖVETKEZŐ RÉSZ UNALMAS LESZ, ELOLVASÁSA CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGRE!!!! Az 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról, az Európai Unióhoz való csatlakozás jegyében a jogharmonizációs folyamat szerves részeként váltotta fel a korábbi szabályozást. A szerzői jog védelemben részesíti az irodalom, a tudomány és a művészet minden olyan alkotását, mely egyéni, eredeti jelleggel bír és rögzítve van. 2002. január 1-től a nemzetközi követelményeknek megfelelve a szerzői jogi védelem kiterjed az adatbázisokra is. A szerzői jog A szerzői jog azt illeti, aki a művet megalkotta. Ha a műnek egyéni, eredeti jellege van, szerzői jogi védelem alatt áll a mű átdolgozása, fel­dolgozása vagy fordítása is. Amennyiben több szerző közösen hoz létre egy új művet, és annak részei nem használ­hatók fel önállóan, a szerzői jog együttesen illeti meg a szerzőtársakat. Ha a közös mű részei önállóan is felhasznál­hatók (összekapcsolt művek), a saját rész tekin­teté­ben a szerzői jogok önállóan gyakorol­hatók. Gyűjteményes mű esetén szerzői jog a szer­kesz­tőt illeti meg. Az adatbázisok védelme eltér a hagyományos szerzői jogi védelemtől, ugyanis nem az egyéni-eredeti jelleget részesíti védelemben a jogalkotó, hanem az adatbázis létrehozójának jelentős anyagi és időráfordítását méltányolja ekképpen. Az adatbázis szerzői jogi szempontból releváns meghatározása a következő tartalmi elemeket foglalja magába: adatok valamilyen rendszer szerinti gyűjteménye, ahol a rendezési elv szellemi tevékenység eredménye, az adatok elektronikus úton egyedileg hozzáférhetők, és az adatbázis előállítása jelentős anyagi, szellemi, valamint időráfordítással jár. A szerző jogai A szerzőt a mű létrejöttétől kezdve megilletik a szer­zői jogok, melyek két csoportra oszt­hatók: 1. Személyhez fűződő jogok A szerző személyhez fűződő jogait nem ruház­hatja át, azok másra nem szállhatnak át és a szerző érvényesen nem mondhat le róluk. a./ A mű nyilvánosságra hozatala A szerző határoz arról, hogy műve nyilvános­ságra hozható-e. b./ A név feltüntetése A szerzőt megilleti az a jog, hogy művén szer­ző­ként feltüntessék, de jogosult művét nevé­nek megjelölése nélkül vagy felvett néven is nyilvá­nos­ságra hozni. c./ A mű egységének védelme A szerző személyhez fűződő jogát sérti művé­nek minden fajta eltorzítása, meg­cson­kí­tá­sa vagy más olyan megváltoztatása vagy meg­csor­bítása, amely a szerző becsületére vagy hír­nevére sérelmes. 2. Vagyoni jogok A vagyoni jogok a személyhez fűződő jogokkal ellen­tétben örökölhetők, róluk halál esetére ren­delkezni lehet, meghatározott esetekben és feltételekkel átruházhatók, illetve átszállnak. A szerzőnek kizárólagos joga van a mű bár­milyen felhasználására és a felhasználás en­ge­dé­lyezésére, melynek fejében díjazás illeti meg. A mű felhasználásának minősül különösen: · a többszörözés joga · a terjesztés joga · a nyilvános előadás joga · a mű nyilvánossághoz való közvetítésének joga · az átdolgozás joga. A védelmi idő A szerzői jogok a szerző életében és halálától számított hetven éven át részesülnek védelem­ben. A szerzői joghoz kapcsolódó (szomszédos) jogok védelmi ideje a teljesítményt követő év első napjától számított ötven év. A szabad felhasználás és a szerzői jog más korlátai A szabad felhasználás díjtalan, ahhoz a szerző engedélye nem szükséges. A szabad felhasználás csak a vagyoni jogokat érinti, kizárólag a már nyilvánosságra hozott művekre vonatkozik. A szabad felhasználás esetei: - a mű részletét a forrás, valamint az ott meg­jelölt szerző megnevezésével bárki idézheti - iskolai és tudományos célra felhasználható - magáncélra rendszerint másolható, ha ez jövedelemszerzést nem szolgál - haszonkölcsönbe adható - ha az előadás jövedelemszerzést nem szol­gál, és a közreműködők sem részesülnek díjazás­ban, a művek bizonyos esetekben elő­adhatók - tény- és híranyagot tartalmazó közlemények fel­használhatók. A felhasználási szerződések Felhasználási szerződés alapján a szerző en­ge­délyt ad művének a felhasználására, a fel­hasz­náló pedig köteles ennek fejében díjat fizetni. Ha a felhasználási szerződés tartalma nem álla­pít­ható meg egyértelműen, a szerző számára kedvezőbb értelmezést kell elfogadni. A felhasználási szerződés csak kifejezett ki­kötés esetén ad kizárólagos jogot. A felhasználási szerződés írásba foglalás esetén érvényes. Kizárólagos felhasználási szerződést a szerző akkor mondhatja fel, ha 1 megadott időn belül a felhasználó nem kezdi meg a mű felhasználását, 2 a felhasználó a jogait alkalmatlanul vagy nem rendeltetésszerűen gyakorolja. Kiadói szerződés Kiadói szerződés alapján a szerző köteles a mű­vet a kiadó rendelkezésére bocsátani, a ki­adó pedig jogosult azt kiadni, valamint for­ga­lom­ba hozni és köteles a szerzőnek díjat fizetni. A szerzői jog megsértésének következményei Akinek szerzői jogait megsértik, a következő pol­gári jogi igényt támaszthatja: 1. követelheti a jogsértés megtörténtének bíró­sági megállapítását, 2. követelheti a jogsértés abbahagyását és a jog­sér­tő eltiltását a további jogsértéstől, 3. követelheti, hogy a jogsértő adjon elégtételt, 4. követelheti, hogy a jogsértő szolgáltasson ada­tot a jogsértéssel érintett dolgok tekinteté­ben, 5. követelheti a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését, 6. követelheti a sérelmes helyzet meg­szün­te­té­sét, a jogsértést megelőző helyzet helyre­állí­tását a jogsértő részéről és költségén. A szerzői jog megsértése esetén a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítés jár. Szerzői jogi szakértő testület Szerzői jogi jogvitás ügyben felmerülő szak­kér­dések­ben a bíróságok és más hatóságok szak­véle­­ményt kérhetnek a Magyar Szabadalmi Hivatal mellett működő szakértő testülettől. Amennyiben a felhasználó és a jogosultak, illet­ve azok közös jogkezelő szervezete között nem jön létre megállapodás a díjazásról és a fel­­használás egyéb feltételeiről, bármelyik fél egyez­tető testülethez fordulhat. Az egyeztető testület a szerzői jogi szakértő testületen belül működik. Az egyeztető testület kizárólag javaslat készí­té­sé­re és a javaslat elfogadásának megkísérlésére jogo­sult. A szerzői jogi törvény 1999. szeptember 1-jén lépett hatályba.
2003-02-19 16:15:18
Sziasztook! Fanni!Mi történt? nemhiszemel. végre gépnél vaok és nemtom h mit írjak! hát ez hihetetlen. nemtom milesz a nomádtáborban.én kinyúvok zene nélkül, főleg h egész nap ott lesz a drágajó felügyelet.. gitárt talán azér nemérdemes vinni mert pl Halászék elcsórják,h megmutassák zenei tudásukat és puszta véletlenből pl letörik a gitár derékból..(lehet hogy rosszindulatú vagyok??!?) +nemtom mitől tudnánk megtanulni addig pöntyögni rajta.na mindegy. mitszóltok az új leányhoz? .. :) Úgy érzem el van átkozva ez az év. Várom hogy valaki megnyugtasson, hogy ez ÁÁ NEM ÍGY VAN!!! úgyhogy aki tud ellenpéldát erre (esetleg indirekt bizonyítást) akkor az ÍRJON!! el kéne utazni a világ végére! Ki megy Mohácsra? Najó legközelebb tartalmasabb agytermékekkel jelentkezek, ígérem!! xaxaxa! csóók Ui:Zsófi, bocsi hogy nem írtam semmi érdemlegeset! :-) ha-ha- agynullát kaptam! pussz
jupiter
2003-02-19 15:55:59
nem is írtál!:-) te kis mocsok! meg vagyunk szidalmazva emilrulez oldalon. sőt. külön ki vagyunk emelve4 mert bemártottál, hogy szent a szerelmem! te4 te! dög! vááá. teljesen meg vagyok őrülve, és kurrrva jó!!!!!!!!.-) <--félszemű kalóz:-)